Bữa nay lô đề về bao nhiêu, con gì?

Bữa nay lô đề về bao nhiêu, con gì?